Suomen Urologiyhdistys (SUY) - Finlands Urologförening ry

Säännöt

1 § Yhdistyksen nimi on Suomen Urologiyhdistys – Finlands Urologförening ry.

2 § Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

3 § Yhdistyksen tarkoituksena on edistää urologian tieteellistä ja ammatillista kehitystä Suomessa sekä urologien kollegiaalista yhteistoimintaa. Tarkoitustaan varten yhdistys järjestää kokouksia sekä esitelmätilaisuuksia, harjoittaa tiedoitustoimintaa sekä käyttää muita edellisiin verrattavia lain sallimia menettelytapoja.

4 § Yhdistyksen jäseneksi yleinen kokous voi kutsua laillistetun lääkärin, joka on saanut urologian erikoislääkärin oikeudet. Muukin henkilö, joka on joko tieteellisellä tai käytännöllisellä toiminnallaan osoittanut erittäin suurta harrastusta urologiaan tai sitä lähellä oleviin tieteenhaaroihin, voidaan kutsua yhdistyksen jäseneksi. Tällöin tarvitaan jäseneksi kutsumiseen yhden yleisen kokouksen päätös ¾ enemmistöllä annetuista äänistä. Lääkärin, joka on suuntautunut urologian spesialiteettiin ja jota yhdistyksen jäsen suosittelee, voi yleinen kokous kutsua yhdistyksen jäseneksi. Jäsen, joka kahtena perättäisenä vuotena jättää jäsenmaksunsa maksamatta, katsotaan yhdistyksestä eronneeksi.

5 § Yhdistys voi kutsua kunniajäseniä. Kunniajäseneksi kutsumiseen tarvitaan yhden yleisen kokouksen päätös ¾ enemmistöllä annetuista äänistä.

6 § Yhdistyksen johtokunnan muodostavat yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä 2 varsinaista ja 2 varajäsentä. Varajäsenet asetetaan valittaessa sijajärjestykseen ja kutsutaan tässä järjestyksessä johtokunnan kokoukseen varsinaisen jäsenen ilmoitettua olevansa estynyt saapumasta. Tällöin varajäsenellä on äänioikeus. Rahastonhoitajana toimii sihteeri, ellei vuosikokous toisin päätä. Johtokunta valitaan vuodeksi kerrallaan. Se on päätösvaltainen 3 jäsenen läsnäollessa. Ilman erityistä syytä älköön puheenjohtajaksi valittako samaa henkilöä useampaa kuin 3 vuotta peräkkäin.

7 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään marras- tai joulukuussa. Vuosikokouksessa:

  1. Valitaan johtokunta, tilintarkastajat ja varatilintarkastajat.
  2. Päätetään johtokunnan ja toimihenkilöiden tili- ja vastuuvapaudesta.
  3. Määrätään jäsenmaksu seuraavaksi toimintakaudeksi.
  4. Käsitellään muut mahdolliset asiat.

8 § Yhdistyksen tilit päätetään kerran vuodessa syyskuun 30. päivänä.

9 § Jäsen voidaan vapauttaa jäsenmaksuista erikoisista syistä yhdistyksen kokouksen päätöksellä huomioiden yhdistyslain määräykset. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksuista.

10 § Yhdistys kutsutaan koolle joko henkilökohtaisella kirjeellisellä kutsulla tai ilmoituksella joko Suomen Lääkärilehdessä tai kahdessa pääkaupungin päivälehdessä ainakin 2 viikkoa ennen kokousta.

11 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompi kumpi sihteerin kanssa.

12 § Näitä sääntöjä voidaan muuttaa, jos muutos hyväksytään kahdessa peräkkäisessä vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa ¾ enemmistöllä annetuista äänistä.

13 § Yhdistyksen lopettaessa toimintansa sen varat lankeavat Suomen Kirurgiyhdistykselle käytettäväksi ensi sijassa yhdistyksen tarkoitusperien mukaiseen toimintaan.